Mình mua website http://occhomyre.com/ để kinh doanh, nhưng bận quá vẫn chưa làm gì được. Giá bán là 4 triệu hoà vốn, web được 1 năm rồi. Ai mua thì liên hệ với mình qua số 0366220287.