Do vừa thăng chức nên không còn nhiều thời gian để kinh doanh online, cần nhượng lại website bán mật ong rừng, chẳng những web mà là một hệ thống marketing online, đã được bộ công thương duyệt.LH:0918380077.