Mình tên hà, dt 0942588527.

hiện tại mình đi du học nước ngoài. Mong muốn chuyển nhượng lại web muanha.com.vn cho anh em kinh doanh tiếp. thank you