Thân chào !

Hiện nay Tôi đang cần một số vốn lớn để tiếp tục việc thúc đẩy phát triển phần mềm quản lý dự án, làm việc theo nhóm Online (byWork.vn)

Trong 01 năm qua tôi đã trải qua không ít khó khăn và nguồn vốn để thực hiện dự án này, nay đã thành công giai đoạn hoàn thành dự án, nhưng lại thiếu nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án.

Vui lòng trải nghiệm thực tế tại: bywork.vn

Tôi đang mong muốn kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân theo 02 dạng hình thức như sau:

1. Hợp tác cùng phát triển, đối tác sẽ bỏ vốn ra và cùng tôi phát triển dự án để mang lại lợi nhuận và cùng thành công.

2. Bán toàn bộ dự án byWork.vn cho đơn vị, cá nhân nào có vốn và muốn phát triển lĩnh vực này. (Riêng đối với phương án này, tôi sẽ tham gia cùng dự án và hỗ trợ để phát triển – vì đơn giản là niềm đam mê).

Vì vậy chân thành cảm ơn Quý khách hàng nào có nhã ý, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thông tin chi tiết.

Email: Anhquocktxd@gmail.com

Phone: 09 77 05 10 10

Chân thành xin cảm ơn !