Đây là 1 website phục vụ cho dịch vụ in ấn. Người dùng có thể sử dụng website để làm các công việc sau:

1./ Upload file cần in lên website để đặt in và giao hàng.

2./ Tự thiết kế cho mình 1 namecard theo các template có sẵn của website. Phần quản trị của website có phần thiết kế thêm namecard mới dành cho chủ website.

3./ Website có thể nâng cấp thành ứng dụng điện thoại nếu cần.

4./ website đã xây dựng theo chuẩn SEO.