bán trang WEB có thể kiếm tiền MMO từ: Affiliate, google adsense và cho đăng Baner quảng cáo
www.daytainha.vn
chi tiết LH facebook: https://www.facebook.com/TranPhapADMS
hoặc 0903852728 Trần Pháp