Mục đích của chuyển nhượng website.

Chuyển nhượng website mong muốn đem đến một địa chỉ giúp cho những bạn nào có nhu cầu mua bán trao đổi hoặc chuyển nhượng lại webite thì có thể đăng tại đây.

Tất cả nội dung đăng ở đây cần phải đảm bảo thuần phong mỹ tục và đáp ứng được thông tin người khác cần liên hệ như:

Tên miền dự định bán:

Người liên hệ:

Giá bán:

Nếu các bạn muốn chuyển nhượng bằng cách ký gửi công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ có VAT 10% đối với người mua, cái này phù hợp đối với những bạn cá nhân không thể xuất hóa đơn VAT cho khách hàng,  đổi lại giá bạn phải được chúng tôi quyết định.