Thân chào các bạn!
rất cảm ơn vì trong thời gian qua các bạn đã tham gia đăng tin tại web http://santinraovat.com. Vì lý do công việc nên không có nhiều thời gian để chăm sóc trang web này nên có nhu cầu chuyển nhượng lại cho bạn nào cần. vui long liên hệ số điện thoại 0975.98.55.77 hoặc email: tantai19882006_qn@yahoo.com