Chuyển nhượng website www.nguoinoitieng.vn

– Đã có thể bán quảng cáo, hoặc dùng để tự quảng cáo với hiệu quả và chi phí thấp

– Đã có giấy phép xuất bản trang tin tức tổng hợp

– Với fanpage hơn 100 ngàn người

– Với lượng truy cập website từ 10-20000/ ngày

– Nếu thiện chí gọi số 0975185185 để trao đổi.