Như tiêu đề. Mình cần bán full website có lượng truy cập cao. Bao gồm full database + code + domain

www.jpsync.com

contact : laxgroup94@gmail.com