Nhượng lại website bán quần áo gồm: Tòan bộ code, tên miền đã mua đến tháng 9/2019

Giá nhượng lại: 25 triệu

Liên hệ qua Skype: luu_uyen hoặc email: luuuyen@gmail.com

Tên miền: http://babibeyeu.vn/ – http://babibeyeu.com/