mình muốn sang nhượng lại website thương mại điện tử về Việc làm w24h.vn

Chi phí đầu tư 35 củ

Sang lại 15 củ

Domain : w24h.vn  HSD: 12/2018

Hosting : 6/2018

Liên hệ : 0906667707
HCM