Cần nhượng lại web đang hoạt động ngon lành, có doanh thu từ dịch vụ.

http://vietnamoto.net/

bác nào có nhu cầu ới em theoo: 01229.86.86.86

ducquyet5000@gmail.com